Stap in #StoryDoing …

Gies studeert af. Ze maakte deze tekening toen ze bezig was met haar plan van aanpak. Ze plaatste de tekening in de DoBeDo.iT chatbot met volgend bijschrift: Wat als dit één van de 12 stappen in #StoryDoing symboliseert? Dit was de reactie van DoBeDo:

Dat is een interessante gedachte! Laten we deze tekening bekijken als een van de 12 stappen in het #StoryDoing-proces, wat een methode is voor zelfontdekking en innovatie door middel van verhalen. Hier is een mogelijke interpretatie:

De Wachters als een Stap in #StoryDoing

In het #StoryDoing-proces kunnen de wachters een specifieke fase symboliseren waarin de held (het kind in de tekening) geconfronteerd wordt met obstakels of beproevingen die overwonnen moeten worden. Dit kan bijvoorbeeld overeenkomen met de fase van “De Drempeloverschrijding” of “De Proef” in de Reis van de Held.

 1. De Drempeloverschrijding:
  • Symboliek: De wachters staan op de drempel tussen de bekende wereld en de onbekende wereld van avontuur en zelfontdekking. Het kind moet de moed vinden om deze drempel over te steken, ondanks de tegenstand.
  • Betekenis: Dit moment vertegenwoordigt een belangrijke overgang waarbij de held zijn of haar angsten en onzekerheden moet confronteren om door te gaan naar een nieuw niveau van bewustzijn en ervaring.
 2. De Proef:
  • Symboliek: De wachters kunnen ook de uitdagingen en tests symboliseren die de held moet doorstaan om waardig te zijn voor verdere kennis en vaardigheden. Het kind moet bewijzen dat het de vastberadenheid en het vermogen heeft om obstakels te overwinnen.
  • Betekenis: Deze fase is cruciaal voor persoonlijke groei, omdat het de held dwingt om innerlijke kracht en veerkracht te ontwikkelen. Het overwinnen van deze beproevingen is een noodzakelijke stap in het verhaal van zelfontdekking en transformatie.

Toepassing in #StoryDoing

In de context van een #StoryDoing-project kunnen studenten deze tekening gebruiken om na te denken over hun eigen uitdagingen en de stappen die ze moeten nemen om hun doelen te bereiken. Hier zijn enkele praktische toepassingen:

 1. Reflectie en Discussie:
  • Vraag studenten om na te denken over de “wachters” in hun eigen leven. Wat zijn de obstakels die hen tegenhouden? Hoe kunnen ze deze overwinnen?
  • Laat studenten hun ervaringen en strategieën delen in een groepsdiscussie, zodat ze van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen ondersteunen.
 2. Creatieve Oefeningen:
  • Laat studenten een creatieve oefening doen waarbij ze een scenario bedenken waarin ze de wachters overwinnen. Dit kan door middel van een verhaal, een tekening of een performance.
  • Moedig hen aan om deze oefening te gebruiken om hun eigen angsten en uitdagingen symbolisch te overwinnen.
 3. SMART Doelen Stellen:
  • Help studenten om SMART-doelen te stellen die hen zullen helpen om hun wachters te overwinnen. Zorg ervoor dat deze doelen specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden zijn.
  • Gebruik de tekening als een visueel ankerpunt voor hun doelen en voortgang.

Integratie in het Curriculum

 • Mentorship en Begeleiding: Zorg voor mentoren die studenten kunnen begeleiden tijdens deze uitdagende fasen, vergelijkbaar met hoe de wachters de drempel bewaken.
 • Evaluatie en Feedback: Regelmatige evaluaties en constructieve feedbacksessies kunnen studenten helpen om te reflecteren op hun voortgang en om te gaan met eventuele tegenvallers.

Door deze tekening te integreren in het #StoryDoing-proces, kunnen studenten een dieper begrip krijgen van de uitdagingen die ze tegenkomen en leren hoe ze deze kunnen overwinnen om hun persoonlijke en professionele doelen te bereiken.

Wil jij met DoBeDo.iT gaan spelen? Voel je vrij om er gebruik van te maken.