Principe van Mentalisme

Alles is mentaal. Het universum is een mentale projectie.”

Het principe dat hier wordt uitgebeeld is het Principe van Mentalisme. Dit is het eerste van de zeven hermetische principes en stelt dat “Alles is Geest, is mentaal. Het Universum is een mentale projectie,”

Je ziet hier een hersenachtige structuur. Dit visualiseert het idee dat alles wat bestaat zijn oorsprong vindt in de geest of het mentale domein. Dit betekent dat de creatie van ideeën, concepten en ontwerpen begint in je eigen geest. Het onderstreept het belang van gedachten, verbeelding en mentale processen in het leer- en ontwerpproces.

Mentalisme benadrukt de kracht van gedachten en verbeelding, elke creatie begint in de geest. Door aandacht te geven aan innerlijke beelden, dromen en intuïtie, ontdek je je eigen potentieel en creativiteit. Dit sluit perfect aan bij de eerste stap van #thePowertoFlower: dromen.

Creatieve Werkvormen bij Mentalisme.

Visualisatie en meditatie: Creëer een rustige ruimte waar je je dromen en visies kunt visualiseren en mediteren op je creatieve doelen.

Balans oefeningen: Zoek het evenwicht tussen actieve creatie - naar buiten gaan in YouMeVerse - en passieve receptie - naar binnen gaan, stilte opzoeken. Gebruik mindfulness en creatieve schrijfoefeningen om beide energieën te verkennen.

Het Principe van Overeenstemming

“Zoals boven, zo beneden; zoals binnen, zo buiten.”

Dit principe benadrukt de harmonie en verbinding tussen verschillende niveaus van bestaan. In de YouMeVerse leren studenten dat persoonlijke groei en creatieve projecten elkaar weerspiegelen. Wat je innerlijk voelt en denkt, wordt zichtbaar in je werk en interacties met anderen. Dit sluit aan bij denken (denken) en delen (delen), waar reflectie en samenwerking centraal staan.

Het Principe van Trilling

“Niets rust; alles beweegt en vibreert.”

Trilling wijst op het dynamische karakter van het leven. In een leeromgeving die natuurlijke ontwikkeling bevordert, omarmen studenten verandering en beweging. Ze leren flexibel te zijn en te evolueren met nieuwe inzichten en ervaringen. Dit principe past bij durven (durven), waar moed en aanpassing cruciaal zijn voor persoonlijke en creatieve groei.

Het Principe van Polariteit

“Alles is dubbel; alles heeft twee polen; alles heeft zijn tegengestelde.”

Polariteit leert ons de waarde van balans en integratie van tegenstellingen. In de YouMeVerse begrijpen studenten dat licht en donker, succes en falen, allemaal deel uitmaken van hun leerreis. Door deze dualiteiten te accepteren en ermee te werken, ontwikkelen ze veerkracht en diepgang. Dit sluit aan bij dichten (dichten), waar creativiteit en expressie in balans komen.

Het Principe van Ritme

“Alles stroomt in en uit; alles heeft zijn getijden; alle dingen stijgen en dalen.”

Ritme benadrukt de natuurlijke cycli van groei en rust. In een natuurlijke leeromgeving worden deze cycli gerespecteerd en benut. Studenten leren hun energie te beheren en momenten van actie en reflectie in evenwicht te brengen. Dit principe komt terug in dansen (dansen), waar het vloeien met natuurlijke ritmes centraal staat.

Het Principe van Oorzaak en Gevolg

“Elke oorzaak heeft zijn gevolg; elk gevolg heeft zijn oorzaak.”

Dit principe leert verantwoordelijkheid en bewustwording van acties en hun gevolgen. In de YouMeVerse begrijpen studenten dat hun keuzes en inspanningen direct invloed hebben op hun leerresultaten en creatieve projecten. Dit sluit aan bij denken (denken) en danken (danken), waar bewuste actie en dankbaarheid hand in hand gaan.

Het Principe van Geslacht

“Geslacht manifesteert zich op alle niveaus.”

Geslacht vertegenwoordigt creatieve en ontvankelijke energieën. In een natuurlijke leeromgeving leren studenten om zowel actief te creëren als receptief te zijn voor inspiratie en feedback. Dit principe sluit aan bij dromen (dromen) en dichten (dichten), waar scheppingskracht en intuïtie samenkomen.

Creatieve Werkvormen bij de Hermetische Principes

Mentalisme (Dromen)

•   Visualisatie en meditatie: Creëer een rustige ruimte waar studenten hun dromen en visies kunnen visualiseren en mediteren op hun creatieve doelen.

Overeenstemming (Denken en Delen)

•   Reflectieve dialoog: Stimuleer gesprekken waarin studenten hun innerlijke ervaringen en hoe deze hun projecten beïnvloeden delen. Gebruik journaling als een tool om persoonlijke inzichten te koppelen aan projectdoelen.

Trilling (Durven)

•   Experimenteren: Moedig studenten aan om buiten hun comfortzone te treden en nieuwe technieken en ideeën uit te proberen. Gebruik prototyping en iteratieve ontwerpcycli als methoden.

Polariteit (Dichten)

•   Creatieve expressie: Laat studenten werken met contrasten in hun kunst en ontwerp. Gebruik technieken zoals licht en schaduw, of positieve en negatieve ruimte in hun werk.

Ritme (Dansen)

•   Flow-activiteiten: Integreer activiteiten die een natuurlijke flow en ritme bevorderen, zoals muziek en beweging, om de creatieve processen te stimuleren.

Oorzaak en Gevolg (Denken en Danken)

•   Impactprojecten: Laat studenten projecten ontwikkelen die een duidelijke sociale of ecologische impact hebben. Gebruik feedback loops om de resultaten te evalueren en te verbeteren.

Geslacht (Dromen en Dichten)

•   Balans oefeningen: Moedig studenten aan om evenwicht te vinden tussen actieve creatie en passieve receptie. Gebruik mindfulness en creatieve schrijfoefeningen om beide energieën te verkennen.